Zöld Műhely | Vízgazdálkodás

Folyami műanyag hulladékok lehetséges költség modellje a kockázati tényezők függvényében

Készítette: Böcskei Elvira, Bognár Ferenc, Princz-Jakovics Tibor és Nemeslaki András

Az úszómű működése során változatos kockázati tényezőknek lesz kitéve, melyek növelik a költségeket. Tapasztalatainkra építve a jövőbeli projektek már elkerülhetik ezeket a költségeket.

A tanulmány a folyóvizek műanyagszennyezésének kérdését vizsgálja az Európai Unió stratégiáján és egy lehetséges megoldás, a műanyaggyűjtés költségmodelljén keresztül. Magyarországon a Duna és mellékfolyói is fokozottan érintettek a műanyagszennyezésben, a probléma komplexitását elsősorban a határokon átnyúló környezetszennyezés okozza. A vízminőség javítása, a körforgásos gazdaság elősegítése, az újrafeldolgozás iránti igény az, amely valamennyi nemzet gazdaságát arra ösztönzi, hogy a műanyag probléma kezelésében hatékony szerepet vállaljon.

A tanulmány célja a műanyag folyóvízből történő gyűjtésére alkalmas „pilot” berendezés lehetséges költségmodelljének bemutatása. A „pilot” projekt keretében felépített költség-modell módszertana általános érvényű, a jövőbeni, más folyószakaszokra tervezett műanyaggyűjtés kiterjesztésére is leképezhető. A kezdeti működési tapasztalatok értékelése és a hulladékgyűjtés működőképessége alapján vélelmezzük, hogy a legnagyobb műanyagterheléssel sújtott folyószakaszokon is eredményesen alkalmazható.

Műanyagtenger a Tiszán a 2017-es jégzajlás alkalmával. Forrás: https://afoldgomb.hu/magazin/a-foldgomb-2018-november/tisza-tiszta-muanyag

Kulcsszavak: műanyagszennyezés, műanyaggyűjtés, költség-modell, körforgásos gazdaság, környezetszennyezés, zöld számvitel