Zöld Műhely | Vízgazdálkodás

Folyóvízi műanyag-hulladékgyűjtő projektek költség-haszon elemzése

A környezetvédelmi projektek általában pénzügyileg nem tekinthetőek hatékonynak, mivel nem a profit elérése, hanem a fenntarthatósági célok teljesítése az elsődleges, épp ezért a vizsgálat során kutatóink összegyűjtötték a társadalmi hasznok pénzbeni értékének számítási módszereit és az alkalmazás lehetőségeit.

A kutatás célja a folyóvízi műanyag-hulladékgyűjtő projektek költség-haszon elemzési (CBA) módszerének összeállítása volt. A munka jelen fázisában a pénzügyi elemzés „elméleti síkon” készült, és sablonként alkalmazható a későbbi projektekhez.

A pénzügyi elemzés során a projekt megvalósulásához különböző finanszírozási opciókat (bérlés/lízing vagy gyártás/vásárlás) rendeltek kutatóink, és ezek figyelembevételével az úszómű telepítésére és használatára azonosították a költségeket és bevételeket. A berendezés hasznos élettartama alapján 10 éves értékelési időszakot jelöltek ki, a javasolt pénzügyi diszkontráta nagysága: 4%.

A tervezett projekt a társadalom számára különösen hasznos, amelynek értékösszetevőit így szintén szükséges becsülni. A hulladékgyűjtés társadalmi hatásai a következő elemekből állhatnak: a természeti erőforrások (rekreációs és ökoszisztéma értékek) megőrzése, mikroműanyag-szennyezés megelőzése, újrahasznosíthatósági feltételek és lehetőségek javítása, valamint egyéb, tovagyűrűző hatások.

A műanyag csomagolóanyagok újrafeldolgozási arányának növelése érdekében a teljes műanyag értéklánc szereplőit be kell vonni a folyamatba és közös erőfeszítésekre van szükség. Az ehhez szükséges intézkedések hatásvizsgálati módszere projekt szinten is alkalmazható, amennyiben hozzáillesztjük a műanyaggyűjtő berendezés „pilot” projektjének céljaihoz.

A műanyagok újrafeldolgozási értékláncának szerkezeti ábrája (forrás: Deloitte, 2015)

Kulcsszavak: műanyaggyűjtés, költség-haszon elemzés, pénzügyi és társadalmi vizsgálat, kiterjeszthetőség