You are currently viewing MNB-BME pályázati felhívás recenziók készítésére és kiválósági ösztöndíjra – 2021/2022 őszi félév

MNB-BME pályázati felhívás recenziók készítésére és kiválósági ösztöndíjra – 2021/2022 őszi félév

Az MNB-BME együttműködés keretében megalakult MNB-BME Könyvklub idén is meghirdeti recenziók készítésére felhívó pályázatát, ami által kiválósági ösztöndíj is elnyerhető. Az MNB és a BME közös célja, hogy ösztönözze a BME hallgatóit az olvasásra, az irodalomfeldolgozás módszereinek elsajátítására, a számukra érdekes témákban való elmélyülésre és véleményük kifejtésére, továbbá elismerje ezen erőfeszítéseket.

A pályázat keretén belül a hallgatók a Pénzügyek, Menedzsment, Közgazdaságtan, Mesterséges Intelligencia, Fenntartható Fejlődés tématerületekről választhatnak ki könyvet.

Fontos, hogy egy könyv csak egyszer kerülhet feldolgozásra, így a felhívás meghirdetésétől kezdődően a kiíró folyamatosan jelzi, hogy melyek szabadok még feldolgozásra és melyek azok, amelyek nem választhatók már. A szükséges, választott könyvet a pályázó a BME GTK Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszéken veheti át személyesen.

A pályázat tartalmi, formai és minőségi előírásainak megfelelő pályaművet benyújtók pályaművenként egyszeri kiválósági ösztöndíjban részesülnek, melynek összege a könyvlistában jelölt terjedelemkategóriák alapján az alábbi:

  • A kategória: 50 000 Ft
  • B kategória: 100 000 Ft

Az előző bekezdésben megjelölt díjazástól eltérően, a Bíráló Bizottság döntése alapján az egyes könyvekről készült és benyújtott pályaművek különdíjban részesülhetnek:

  • A kategória: legfeljebb 100 000 Ft
  • B kategória: legfeljebb 200 000 Ft

Benyújtási határidő: 2022. február 13. (vasárnap) 23:59

Részletes pályázati kiírás:

https://www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2021/11/19_2021_XI_23_-Dekani-Utasitas-Palyazati-felhivas-Recenziok-keszitesere-es-Kivalosagi-osztondijra.pdf

A pályázati kiírás mellékletei az alábbi oldalon találhatók: https://www.gtk.bme.hu/palyazatok-osztondijak/

Az MNB-BME Könyvklubhoz az MS Teams felületén, valamint a Facebook-on is lehet csatlakozni.

A pályázatról további felvilágosítás Dóra Tímea tanársegédtől kérhető.  dora.timea@gtk.bme.hu

Sikeres munkát kívánunk minden BME-s hallgatónak!