You are currently viewing A Felsőoktatási Innovációs Műhely 2022-es tevékenységeinek beszámolója

A Felsőoktatási Innovációs Műhely 2022-es tevékenységeinek beszámolója

A Felsőoktatási Innovációs Műhely (FIM) az Magyar Nemzeti Bank (MNB) – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) együttműködés keretében 2022-ben kezdte meg munkáját. Küldetése a felsőoktatás főbb trendjeinek, jövőképének és az COVID-19 járványhelyzethez kötődő oktatási módszertani változásoknak kutatása. A FIM tagjai a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának (GTK), Építőmérnöki Karának (EMK), valamint a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának (VBK) munkatársai közül kerültek ki:

  • Dr. Nemeslaki András, FIM vezető, egyetemi tanár, GTK
  • Dr. Lovas Tamás, FIM szakmai koordinátor, egyetemi docens, EMK
  • Dankó Dóra, ügyvivő szakértő, GTK
  • Dr. Surman Vivien, egyetemi adjunktus, GTK
  • Dr. Szabó Tibor, egyetemi adjunktus, GTK
  • Dr. Székely Edit, egyetemi docens, VBK
  • Dr. Tóth Blanka, egyetemi docens, VBK
  • Dr. Veres István, egyetemi adjunktus, GTK

A FIM tevékenységeit két átfogó területen végezte:

1) műszaki képzések fejlesztése a COVID-19 utáni oktatási módszertanok elemzésével, különös hangsúllyal a gazdasági és humán ismeretek oktatására és

2) a felsőoktatási trendek feltáró kutatása az MNB 330 pontos Versenyképességi Programjának tükrében. Jelen beszámoló ezen tevékenységekről és az elért eredményekről ad áttekintést.

A következő pár blogbejegyzés az elkészült eredmények egy-egy szegmenséből ad majd rövid ízelítőt kollégáink megfogalmazásában.


Lovas Tamás