You are currently viewing Az egyetem és az ipar szimbiózisa

Az egyetem és az ipar szimbiózisa

A tudás a termelés egyik fő mozgatórugója, a gazdasági növekedés motorja.

Az országok gazdasági stabilitása, regionális és nemzetközi versenyképessége tekintetében rendkívül fontos szerepet játszik az oktatási rendszer, annak működése és színvonala. Modern, tudás-alapú gazdaságban élünk, ahol felértékelődik az egyetemek és oktatási intézmények szerepe, a felsőoktatás önálló gazdasági ágazattá, iparággá válik. Így, a felsőoktatás minőségének és támogatottságának javulása maga után húzza az ország kutatási és innovációs fejlődését, versenyképességének emelkedését, melynek egyik útja az egyetemek és a vállalatok közötti kapcsolat kialakítása, illetve erősítése.

Az utóbbi években egyre több együttműködés jön létre a felsőoktatási intézmények és a vállalati szektor között Magyarországon. A megvalósulás formái közé tartoznak a duális képzéseken túl, a különböző kutatási és innovációs rövid- és hosszútávú projektek is. Ezek sokszor felölelik innovációs, digitális és tudástranszfer központok, laborok létrehozását, gyakornoki programok működtetését, szabadalmak és licenszek bejegyzését, ötlet- és kutatási versenyek megrendezését (pl. Hackathon), illetve kutatói projekteken belüli kooperációkat. Ezek segítségével a felek beintegrálódnak az intelligens növekedés és fenntartható fejlődés folyamatába.

E projektek célja a kapcsolatépítésen túl sokféle lehet, legtöbbjük az utóbbi időben a fenntarthatóság és a fenntartható innováció köré épül. Ezek eredményeként, egyre jobban látják az érintettek a fenntarthatóság stratégiába foglalásából eredő pozitívumokat, mint a hatékonyságnövekedés, a költségcsökkenés, a tudástranszfer fejlesztése, a társadalom tanítása, nevelése és ösztönzése a globális kihívások kezelésében való részvételre. Ezek a projektek segítik a reformok (pl. zöld campus, zöld lean), a változás és a szemléletváltás menedzselését, az innovációs trendek követését.

Az egyetemek és vállalatok közötti együttműködések számos előnnyel bírnak mindkét fél irányába. Ezek kihasználásához nélkülözhetetlen, hogy a vállalatok el tudják különíteni mely egyetem (mely kar) kíván inkább az elméleti, innovatív kutatásokban elmélyülni és melyik szeretne inkább a gyakorlati szakemberek képzésére (pl. duális képzések) összpontosítani, vagy akár részben mindkét irányban részt venni. Az együttműködések megvalósítása során központi kérdéssé válik a felek függetlensége, hogy az ipar-egyetem egyensúly stabilizálása és erősítése eredményeként az ne kerüljön veszélybe.

Az utóbbi évek magyar egyetemek és vállalatok között létrejött kutatási és/vagy innovációs együttműködési projektjei láthatók az alábbi táblázatban, a teljesség igénye nélkül.

Együttműködési projektek
– Anyagtudományi Regionális Egyetemi Tudásközpont
– Audi Hungaria Kooperációs Kutatóközpont
– Autonóm Járművek Kutató Központ
– Balatonfüredi Tudáscentrum
– BME Horizon Europe Team
– BME Viking Zrt.Budapest LAB – Vállalkozásfejlesztési Iroda
– Danube Cup
– Debreceni Innovációs Központ
– Demola Budapest
– Digitális Fejlesztési Központ
– Egyesült Innovációs Tudásközpont
– Gránit Bank Együttműködés
– Szeretetszolgálat Együttműködés
– Semmelweis Egyetem Pfizer együttműködés
– Élvonal – Kutatói Kiválósági Program Pályázat
– Ericsson Szoftvertechnológiai Labor
– Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ
– First Jump Innovációs Pályázat
– Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont
– Hallgatói Innovációs Ötletpályázat
– Horizon Europe Infopont
– Inno Campus
– Innováció Konferencia
– Innovációs- és Technológiai Iroda
– Innovációs Központ
– Innovációs Labor
– Innovációs Ökoszisztéma Pályázat
– Innovációs, Technológiai- és Tudástranszfer Központ
– Ipari Fejlesztési Központ
– IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont
– Járműipari Kutatóközpont

– Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont
– Jövőipari Tudományos és Innovációs Park – Zsámbék
– Közigazgatási Informatikai Központ
– MATE Innovációs Központ
– Mechatronikai és Innovációs Park – Székesfehérvár
– Menedzsment Campus
– METU Startup: I. E. Smart, EBMC, METU Garage, Startup Lab
– MNB BME Együttműködés
– Műegyetemi Technológia és Tudástranszfer iroda
– Műszaki Továbbképző Központ
– Okosipari Tudományos Ipari Park – Kaposvár
– Proof of Concept TF
– Quantitative Social and Management Sciences Research Centre
– Research Fellowship Program
– Semmelweis Innovációs Díj
– Social Impact Hackathon
– Sport és Innováció Konferencia
– Startup Campus
– Startup Campus BME
– Semmelweis Egyetem Astrazeneca Együttműködés
– SZE Innovációs Igazgatóság
– Társadalmi Innovációs Kutatóintézet
– Technológia- és Tudástranszfer iroda
– Területi és Innovációs Platform
– Upskill Program
– Semmelweis Egyetem Innovációs Ökoszisztéma
– Vállalati Kapcsolatok és Innovációs Központ
– Vethaton
– Virtuális Erőmű ProgramVíztudományi és Katasztrófamegelőzési Tudásközpont
– Z10 Inkubátor
– ZeFir Mentorprogram

Dr. Surman Vivien, Fülesdi Adrienn, Galavics Diána, Jenei Bence