You are currently viewing Pályázati felhívás a BME-MNB kutatási versenyre és hallgatói ösztöndíjra!

Pályázati felhívás a BME-MNB kutatási versenyre és hallgatói ösztöndíjra!

A Műegyetem és az Magyar Nemzeti Bank közös célja, hogy a BME hallgatóit ösztönözze a korszerű és innovatív pénzügyeket, a zöld gazdaságot és a fenntartható menedzsmentet érintő kutatásra, amelyek olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek túlmutatnak a graduális képzésben oktatott tananyagon.

A Pályázat során olyan műveket (a továbbiakban: Pályamű) várunk az egyetem aktív státuszú hallgatóitól, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a BME és az MNB együttműködését érintő témakörök valamely témájához:

1.   Digitalizáció, mesterséges intelligencia és adatkorszak

 • Blokklánc alapú digitális jegybankpénz rendszerek,
 • Gépi tanulás és mélytanulásos algoritmusok,
 • Digitalizáció a KKV-k működésében,
 • Innovációs képesség és hatékonyság vizsgálati lehetőségei,
 • Digitális ügyfélfelületek felhasználói élménye (UX) a banki szektorban

2.   Zöld pénzügyek, zöld gazdaság

 • Energiafüggetlenségi programok,
 • Karbon offset piaci mechanizmusa,
 • Reziliens vízgazdálkodás,
 • Fenntarthatósági riportok és kimutatások

3.   Fenntarthatóság menedzsment kérdései

 • Kritikus nyersanyagok ellátási láncok,
 • Design a jövőért,
 • A felsőoktatás szerepe a fenntarthatóságban,
 • KKV-k fenntarthatósági attitűdjei

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. november 22. 

A pályázat részleleti, feltételei, követelményei, valamint a jelentkezéshez szükséges tájékoztatók és nyilatkozatok megismerhetőek az alábbi dokumentumokból:

Pályázati kiírás

1.számú melléklet: Hallgatói Nyilatkozat

2.számú melléklet: BME és MNB adatvédelmi tájékoztatója