FIM Műhely

Az eredményesen működő, innovatív felsőoktatás nagymértékben hozzájárul a nemzeti versenyképesség megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ennek megfelelően a Felsőoktatási innovációs műhely célja, hogy a felsőoktatási innovációs fejlesztésekkel és együttműködésekkel foglalkozó munkát összefogja, valamint az egyes belföldi felsőoktatási intézmények között létrejövő kutatási és nemzetközi projektek szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködjön. 

A Felsőoktatási innovációs műhely kutatásainak egyik fontos célja, hogy feltérképezésre kerüljön a felsőoktatásfejlesztés szerepe és lehetőségei a versenyképesség, illetve a felzárkózás növelésében. Ennek megfelelően a műhely kutatásokat végez a felsőoktatás főbb trendjei, jövőképe és a COVID-19 járványhelyzethez is kötődő oktatási módszertani változások kapcsán. Célja továbbá, hogy megismerje az utóbbi 10 év felsőoktatásfejlesztés, -átalakítás, valamint -modernizáció keretében megjelenő hazai és nemzetközi trendeket, elemezve a nemzeti és nemzetközi kutatási irányokat. A közös kutatást az MNB 330 pontos versenyképességi programjának felsőoktatás-releváns fejezeteihez való kapcsolódási vizsgálata teszi teljessé. 

VONATKOZÓ HÍREK

VONATKOZÓ BLOGBEJEGYZÉS

Az egyetem és az ipar szimbiózisa

A tudás a termelés egyik fő mozgatórugója, a gazdasági növekedés motorja. Az országok gazdasági stabilitása, regionális és nemzetközi versenyképessége tekintetében rendkívül fontos szerepet játszik az...