Zöld Műhely | ENERGIAHATÉKONYSÁGI KUTATÁSOK LAKÓ ÉS NEM LAKÓ ÉPÜLETEK TERÜLETÉN

Lakossági zöldpénzügyi felmérés

Egy sikeres zöldhitel program egyik kulcsa, hogy minél több csatornán kell történnie a kommunikációnak, illetve másfelől gyorsan tudjon csatlakozni a már meglevő támogatásokhoz is. Különösen fontos, hogy a bankrendszer is aktív és kezdeményező szerepet vállaljon ebben, nyitott legyen a zöldhitelezésre. Ebben az állam, a kormányzat és a központi bank ösztönző szerepe nélkülözhetetlen.

A Lakossági zöldpénzügyi felmérés 2020 című kutatás célja a lakosság zöld pénzügyi termékekre irányuló keresletének becslése, előrejelzése, az egyes driverek feltárása. A zöld pénzügyi termékek keretében elsősorban a bankolási szokások és a finanszírozási igények a hangsúlyosak. További szempont a zöld és pénzügyi ismeretek és attitűdök elválasztása. A kérdő-ívet 2020 elején véglegesítették kutatóink. Azonban a Covid járvány miatt a felmérést csak nyáron, egy nyugodtabb időszakban futtatták le egy közvéleménykutató céggel. A kérdőív felvétele egy 2500 fős telefonos (CATI) felmérés alapján történt. Az elkészített és aggregált kérdőív adatokat kutatóink feldolgozták, kiértékelték és elemezték. A tapasztalatokat ezt követően összegezte a kutatócsoport.

 

A kutatás öt fő irányból vizsgálta a lakosság zöldpénzügyi ismereteit, attitűdjeit: környezeti ismeretek, környezettudatosság, pénzügyi ismeretek, pénzügyi attitűd kérdések, és a kereslet becslése. Forrás: A tanulmány.

 

Az MNB 2021-es Zöldpénzügyi jelentésének főbb megállapításai között szerepel, hogy a Fenntartható Fejlődési Célok elérése szempontjából Magyarország elmaradásban van, különösen a környezeti célokat illetően. A pénzügyi közvetítőrendszer mindeddig csak csekély mértékben integrálta működésébe a környezeti fenntarthatósági szempontokat, ami egyben azt is jelenti, hogy ma még kevés „zöld pénzügyi” adattal rendelkezünk. Az MNB által végzett felmérés arra enged következtetni, hogy bár a zöld szempontok a bankok esetében egyértelműen erősödtek az utóbbi évben, továbbra is komoly hátrányban van a hazai bankszektor az eurózónás intézményekhez képest.

A lakossági zöldpénzügyi felmérés eredményei alapján számos gondolat, következtetés, ajánlás fogalmazható meg. A további felvetések elejére kívánkozik, hogy a zöld világ terjesztésének elősegítése – a szerzők véleménye szerint – leghatékonyabban úgy működik, hogy az állam is részt vesz benne. Itt azonban fontos szempont a köz- és magán intézmények, szereplők közötti összhang. A kedvezményes banki hitelek önmagukban is vonzók, különösen, hogy előnyeikkel célirányosan ebbe az irányba hatnak; de még jobb, sőt feltétlen szükséges az állami beavatkozás, legyen ez vissza nem térítendő támogatás, valamilyen kedvezmény vagy épp a szabályozó rendszeren történő módosítás.

A fejlett világ legtöbb országában is így működik ez. Számos monetáris és fiskális, pénzügyi kezdeményezés történt az elmúlt években, így ezek a tapasztalatok és pozitív, előremutató eredmények alapján akár jó-példaként követhetőek is. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a kezdeményezések és felmérések szektoriális kritikát is megfogalmaznak. A részletes adatokért és következtetésekért töltse le tanulmányunkat!

Lakásvásárlási vs. lakásfelújítási szempontok a kérdőív eredményei alapján. Egyike a számos eredményeknek, amiket a tanulmányban részletezünk.

Kulcsszavak: környezetvédelem, pénzügytudatosság, pénzügyi óvatósság, zöld ismeret, attitűd, énkép