zold-szakadat-istvan

Műhelyvezető, egyetemi docens, A BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének vezetője

BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Szakadát István

Zöld Műhely

1982-ben matematikusmérnökként végzett a BME-n, majd 1985-ben szociológusként az ELTE BTK-n. 1999-ben szerezte meg a kandidátusi (Ph.D) minősítését a szociológiai tudományok terén. 1987-től a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén dolgozik egyetemi docensként. Oktatási, kutatási témái közé tartoznak a cselekvéselméletek, a politikai cselekvések, az új média, a hálózati kommunikáció szabályszerűségeinek bemutatása, kutatása. Az akadémiai karrier mellett a magyar digitális kultúra kezdeteitől fogva részt vett különböző kísérleti projektekben, majd csatlakozott az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is. 1994-97 között egyik vezetője az ABCD Magazin CD-ROM-os periodikának, majd részt vállalt a Matáv internetes projektjeinek tervezésében, irányításában. 2002-től a Magyar Telekom és a BME által közösen alapított Média Oktatási és Kutató Központ (MOKK) szakmai vezetője. A 2000-es években különböző (NKFP- és IHM-finanszírozású) K+F-projektekben a nyelvtechnológia és más szemantikus technológiák alkalmazási lehetőségeit kutatta a konzorciumi partnerekkel közösen (a Szavak hálójában, az Adatrosta, a Szószablya, a Hunglish és a Magyar Egységes Ontológia projektekben). Részt vett a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) előkészítési folyamatában, majd a NAVA metainformációs rendszerének megtervezésében, illetve a Nemzeti Digitális Adattár (NDA), majd a MaNDA koncepciójának kidolgozásában, a rendszer elindításában, továbbfejlesztésében. 2009-ben csatlakozott a Mindentudás Egyeteme 2.0 projekthez, ahol az új ME-portál felépítését irányította. 2007-ben könyvet jelentetett meg az új média sajátosságairól, ‘Egyben az egész‘ címmel. Ezután érdeklődése a cselekvés- és játékelmélet irányába fordult. Ebben a témában 2008-ban tankönyvet írt (‘Cselekvéselmélet dióhéjban‘), majd egy újabb könyvet jelentett meg 2014-ben (‘syi.hu/cse‘).

Projektek