Zöld Műhely

E-mobilitás és okos város

A projektről

Az elektromos járművek elterjedése hozzájárul a fenntartható és energiahatékony közlekedés megvalósításához, azonban a járművek magas beszerzési ára jelentős hátrányt jelent. A magas ár negatív hatása ösztönző intézkedések bevezetésével mérsékelhető. A járművek teljes költéségét nagyon sok tényező befolyásolja, ezért szükségesek a döntéstámogató alkalmazások. A műhelyben, Csiszár Csaba, Csonka Bálint és Földes Dávid kutatók célja volt egy költségmodell és az arra épülő számítási módszer, továbbá a modellhez és a számítási módszerhez kapcsolódó webalkalmazás fejlesztése.

Az elektromos járművek piacát egyrészt a költségek másrészt az ösztönző intézkedések együttesen alakítják, a leendő tulajdonosoknak egy kalkulátorral segítünk jó döntést hozni.

A kutatás során rendszerszemléletben áttekintésre került a közúti elektromobilitás jelenlegi helyzete és  tendenciái, továbbá azonosításra és csoportosításra kerültek a lehetséges ösztönző intézkedések. Kidolgozásra került a járműtulajdonlással összefüggő teljes költség (Total Cost of Ownership =TCO) modellje és számítási módszere. A modell tartalmazza többek között, a vásárlás, az üzemeltetés, a karbantartás költségeit és egyéb költségtényezőket. A módszer alapján a járműhasználók és további felhasználók részére elkészült egy információs alkalmazás, mely hamarosan elérhető lesz a széles közönség számára is. Így számos járműtípus és üzemeltetési alapeset hasonlítható össze a fajlagos és a teljes költségek alapján. A kidolgozott módszer rugalmas (a paraméterek különböző szempontok szerint változtathatók); az eredmények megbízhatósága jelentősen függ a bemenő adatok körétől és azok megbízhatóságától. A költségszámítási módszert az alábbi ábra mutatja be:

Költségszámítási módszer

 

E számítási módszer használatával számos kérdés megválaszolható, mint például „Milyen üzemeltetési körülmények mellett éri meg elektromos járművet vásárolni?”, „Mik a pénzügyi ösztönzők hatásai?” vagy „Milyen hatásai vannak a technológiai váltásnak a költségekre?”. A leggyakoribb kérdések, úgymint „Melyik járműtípus teljes költsége a legkedvezőbb?”, „Milyen éves futásteljesítmény mellett kompenzálja az alacsonyabb üzemeltetési költség a magasabb vételárat?” és „Mennyivel kevesebb emissziót állít elő az elektromos jármű?” szintén megválaszolhatók. A műhely kutatói megállapították, hogy kb. 21000 km éves futásteljesítmény felett már megéri egy „átlagos” elektromos járművet magánhasználatra vásárolni.

Mivel a kidolgozott modell valamennyi lényeges költségelemet, azok kapcsolatait és a változók jellemző értékeit is tartalmazza, ezért az eredményei további kutatásokat és gyakorlati alkalmazásokat alapoznak meg. A kutatás közben az elektromos járművek technológiájának újszerűsége (pl. kevés üzemeltetési tapasztalat) és gyors változása, az adatok rendelkezésre állása, dinamizmusa és megbízhatósága, továbbá a költségelemek előrejelzése (pl. jövőbeli értékvesztés, fajlagos energiaárak) jelentették a legnagyobb kihívásokat. Az üzemeltetéssel és a karbantartással kapcsolatos költségelemek azonosítására és meghatározására vonatkozóan az autóipari szereplők, márkakereskedők is gyakran csak feltételezésekkel élnek.

A műhely kutatóinak eredményei hozzájárulnak a közúti elektromos járművek elterjedéséhez, mivel a felhasználók megalapozottabb döntéseket hozhatnak.

A Csiszár Csabáék több irányban is tervezik folytatni a kutatást, melyek közül a közeljövőben a flottabeszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi döntések támogatása a kitűzött cél. További kutatási célok:

  • felhasználói csoportok képzése több szempont szerint,
  • jövőképek felállítása rendszerszemléletű megközelítéssel,
  • járműtípusok és járműhasználati szokások szerinti jellemző esetek vizsgálata,
  • a karbantartási és javítási költségek becslése műszaki számítások alapján
    (pl. meghibásodási valószínűség számítása),
  • a változók értékeire vonatkozó érzékenységi vizsgálatok,
  • a modellek és módszerek adaptálása adott helyszínekre,
  • a vizsgálatok kiterjesztése a járművek teljes élettartamára.

Kulcsszavak

elektromos, járművásárlás, döntéstámogatás, a járműtulajdonlás teljes költsége, ösztönzők, technológiai váltás

Vonatkozó hírek

Vonatkozó blogbejegyzések