Zöld Műhely | Vízgazdálkodás

Egy lehetőség a folyóvizek műanyagszennyezettségének csökkentésére

A Clear Rivers úszóműve hatékony eszköz lehet, olyan környezetben, ahol a hulladékgyűjtés hasznossága, elsődlegesen nem a tömegszerűségből, hanem a hulladékmentesség tényén keresztül realizálódik, például folyóvízzel rendelkező turisztikai célpontok vizeinek úszó hulladék mentesítésénél.

A tanulmány a Clear Rivers szervezet és az úszómű üzleti modelljének bemutatására fókuszál. Az üzleti modell a háromrétegű üzletimodell-vászon módszertan szerinti szerkezetre épül fel, ezzel a már teljesen szokványosnak tekinthető gazdasági réteg mellett, a környezeti és a társadalmi rétegek leírását és a rétegek közötti együtt mozgást is bemutatja.

A három rétegű üzletimodell-vászon technika Joyce és Pacquin (The triple layered business model canvas: A tool to design moresustainable business models, 2016) kanadai kutatók nevéhez fűződik, a technika meglehetősen újnak számít az üzleti modellek között. A technika alapvetően meghaladja a klasszikus gazdasági természetű üzleti modellek gondolkodását és a környezeti, valamint társadalmi rétegek bevonásával a fenntarthatósági szemléletet hangsúlyosan megjeleníti.

A környezeti kapcsolódásokat magában foglaló réteg az eredeti üzletimodell-vászon szerkezetére építkezik, de ezen réteg esetén a környezeti interakciókra tevődik a hangsúly. Így például a bevétel kiadás oldali elemzés ezen réteg esetén a környezetre gyakorolt káros és jótékony hatások diagnózisára tevődik. Hasonló elv alapján a társadalmi réteg esetén az üzletmenet társadalmi hasznosulására fókuszál.

A hulladékgyűjtő eszköz telepítése a Duna fővárosi szakaszára 2021 nyarán megtörtént, az üzemeltetési adatok gyűjtése és kiértékelése folyamatban van. E tekintetben az üzletimodell-vászon alkalmazása során jellemzően becslésekre támaszkodva történt az elemzés a tényadatok felhasználásával a későbbiekben a modell frissítésére van szükség. Az elemzés így is alkalmas ugyanakkor arra, hogy várhatóan a tapasztalatokból képződő kulcseredményekre már előzetesen felhívja a figyelmet. Ezek szerint:

  • Az úszómű kiemelten hatékony alkalmazása természetes vagy mesterségesen kialakított torkolati helyeken nagy valószínűséggel várható.
  • mint hordozófelület, az úszómű kivételes lehetőséget biztosít a társadalom érzékenyítésére a környezettudatos gondolkodás és magatartásformák népszerűsítése által.
  • A gazdaságos alkalmazás tekintetében az úszómű hordozófelületének promóciós célú hasznosítása szintén fontos pillért szolgáltathat.
  • Az úszómű flottaszerű alkalmazásában jelentős lehetőség mutatkozik, ha a flotta üzemeltetője más hulladékgyűjtési, hulladék feldolgozási területeken koncentráltan jelen van.
  • Az úszómű fenntartható működtetése irányába hat az alternatív finanszírozási formák (például közösségi finanszírozási lehetőségek) kiaknázása, esetleg az állami szubvenció lehetősége.

A nagyméretű hulladékgazdálkodással foglalkozó vagy jelentős hulladékkibocsátást eredményező tevékenységet végző szervezetek társadalmi felelősségvállalási célú stratégiájába való illesztés lehetősége egyértelműen a fenntartható üzemelés irányába hatna.

A Clear Rivers gazdasági rétege a háromrétegű üzletimodell-vászonban. Forrás: A tanulmány.

Kulcsszavak: vízminőség védelem, körkörös gazdaság, háromrétegű üzletihaszon vászon, crowdfunding