Digi Műhely

Országos szintű, reprezentatív digitalizációs érettségi felmérés pénzügyi súlyponttal

A projektről

A vállalati minta – a két lekérdezési hullámban keletkezett két részminta önmagában is – reprezentatív az 5 alkalmazottnál nagyobb vállalati szférára, az 5-9 fős mikrovállalatoktól a 250-nél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatokig.

A kérdőiv a vállalati digitalizáció kb 15 lehetséges aspektusáról tartalmazott kérdésblokkokat. E digitalizációs dimenziók között olyan tényezők szerepeltek, mint:

 • a munkaerő digitális eszköz-ellátottsága,
 • a vállalati folyamat szoftveres szervezése (ERP és egyéb szoftverek),
 • adat-technológiák használata,
 • IKT szakértelem és biztonsági megoldások alkalmazása, informatikai továbbképzések,
 • online cégadatbázisok használata,
 • online értékesítés,
 • online ügyfélkapcsolati megoldások, szoftverek használata,
 • user experience fejlesztés jelenléte,
 • e-adminisztráció,
 • e-bankolás,
 • digitalizációs pályázatokon való részvétel.

A létrejött adatbázis mindenképpen egyedinek és nagy értékűnek tekinthető, ugyanis ennyire átfogó digitalizációs felmérés, ennyire nagy mintán, a vállalati szektor egészére vonatkozóan Magyarországon még biztos nem készült, és nemzetközileg is kivételesnek számít. A mintánk elég nagy ahhoz, hogy akár az egyes szektorokra külön-külön is érvényes elemzéseket tegyen lehetővé (mintegy 600 kereskedő, 600 szolgáltató és 800 ipari termelő vállalat szerepel a mintában).

Az adatbázis további értéke, hogy a survey felmérés vállalati adataihoz az E-net jóvoltából kapcsolni tudtuk a nyilvános cégadatbázisokban szereplő pénzügyi adatokat, így pontos képpel rendelkezünk a vállalatok termelékenységéről, jövedelmezőségéről, az általuk előállított hozzáadott értékről és exportképességükről. A vállalatok pénzügyi adatait az e-nettől anonimizált formában kaptuk meg. 

Az adatbázis első leíró elemzése 2020 januárjában már megszületett, ugyanakkor az adatbázis ellenőrzését és tisztítását 2021 áprilisára tudtuk elvégezni. 2021 áprilisa óta működik a BME és az MNB kutatóiból felállt kutatóműhely, melynek tagjai:

 • a BME részéről: Csigó Péter, dr. Dobos Imre, Bánhidi Zoltán, dr. Szakadát István, , dr. Janky Béla, dr. Tófalvy Tamás, dr. Nemeslaki András
 • az MNB részéről: Fáykiss Péter, Berki Tamás, Wolff Máté, Sajtos Péter

Az első publikálható kéziratok 2021 őszére készülnek el, ezek empirikus eredményei részben vagy egészében készen vannak.

Az első három tanulmány témája:

 1. A munkaerődigitalizáció és vállalati termelékenység összefüggései, és ezek ágazati és regionális meghatározottsága
 2. A vállalati termelékenység összefüggése 10 vállalati digitalizációs dimenzióval, ágazati és regionális bontásban
 3. Egy Vállalati Digitalizációs Indikátor modell felépítése

A kutatócsoport tagjai az alábbi elemzési témákat különítették el a további kutatás számára; mind a négy témával létező kutatási diskurzusokba tudnak bekapcsolódni.

 • „productivity gains and spatial inequalities”: a vállalati telephelyek ismeretében az első tanulmányoknál pontosabb képet kaphatunk a pontos térbeli elhelyezkedésről, a távolságról a többi vállalattól, autópályáktól, városközpontoktól. Ennek ismeretében meg tudjuk mondani, hogy a digitalizáció dimenziói képesek-e kompenzálni a vállalat térbeli elhelyezkedésének, a gazdasági centrumtól való elszigeteltségének hatásait, vagy épp felerősítik azokat.
 • „internationalization and digital entrepreneurship”: a kutatás fókusza a vállalat exportképessége. A digitalizációs dimenziók és a survey kérdések alapján egy „digital entrepreneurship” változót képzünk, és megvizsgáljuk, hogy ez szerepet játszik-e a vállalat export teljesítményében és online értékesítési képességében. A két tényező kapcsolatát sok elemzés vizsgálja, ebbe a mezőbe tudunk belépni. Ezek az összefüggések szektorálisan eltérő módon érvényesülnek, az e-kereskedelem kapcsán például az látható, hogy a nagykereskedő cégeknél nem áll összefüggésben a termelékenységgel, a kiskereskedőknél viszont erősen összefügg.
 • „digital competence and resilience to crisis (COVID)”: 2021 őszére beérkeznek a 2020-as eredményadatok, melyek alapján látható lesz, hogy a 2020-as eredményben mutatkozó visszaesést tompítják-e a digitalizációs dimenziók, hogy reziliensebb-e a magasan digitalizált vállalat a többinél.

„digital connectivity”: az ügyfélkapcsolatok digitalizálása. Az információs technológia és társadalom kutatás mezőjében sokaknak a konnektivitás tűnik a legfontosabb digitalizációs dimenziónak. Látható az adatainkból ugyanakkor, hogy ez a kapcsolati faktor nagyon ellentmondásos viszonyban áll a termelékenységgel. Több jel utal arra, hogy ezen ügyfélkapcsolati eszközök használata épp a kevéssé termelékeny vállalatok számára jelenthet egyfajta menekülőutat.

Résztvevők

Csigó Péter, Dobos Imre, Bánhidi Zoltán, Szakadát István, Janky Béla, Tófalvy Tamás, Nemeslaki András

Vonatkozó hírek

Vonatkozó blogbejegyzések