Zöld Műhely | Vízgazdálkodás

Tanulmány a szakpolitikai és stratégiai háttérről

Készítette: Pálvölgyi Tamás

Az úszó műanyag hulladék megelőzése, eltávolítása és hasznosítása több ágazatot átfogó, a lakossági és döntéshozói szemléletre is kiterjedő körforgásos gazdasági probléma.

A szakpolitikai háttérelemzés elsődleges célkitűzése a folyókban felhalmozódó műanyag-hulladék összegyűjtésével és hasznosításával összefüggő szabályozási környezet elemzése, a főbb szabályozási hajtóerők és hatások azonosítása. Kiemelt cél az állami szerepvállalás lehatárolása a körforgásos gazdaság, a vízgazdálkodás és a hulladékgazdálkodás érintett szakterületein, továbbá néhány kiemelt horizontális szakpolitika vonatkozásában. A tanulmányban ajánlások, javaslatok is megfogalmazásra kerültek, mind a szakpolitikák vonatkozásában, mind a projekt folytatása esetén javasolt kutatási témákra.

A CLEAR RIVERS úszómű komplex hatásai a környezet állapotára (CLEAR RIVERS logikai rendszerterv) Forrás: A tanulmány

Kulcsszavak: szakpolitikai elemzés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, körforgásos gazdaság, horizontális politikák, ok-okozati hatáslánc