Zöld Műhely | Vízgazdálkodás

A Clear Rivers úszómű hazai működtetésének fenntartható üzleti modellje

Készítette: Dr. Zilahy Gyula

A folyók műanyaghulladékoktól való teljes megtisztítását a vízgazdálkodás állami szereplői sem képesek maradéktalanul ellátni és jelenleg elsősorban az árvizekhez kapcsolódó különlegesen nagy hulladékáramok összegyűjtésével foglalkoznak. Az úszóművek segítségével végzett tevékenység ezért egy olyan környezeti szempontból hasznos területet ölel fel, mely még részben lefedetlen Magyarországon.

A Clear Rivers az általa alkalmazott technológiával és a köré épülő tevékenységeivel egy világméretekben is különösen jelentős környezeti probléma, nevezetesen a műanyaghulladékok természetes vizekben való felhalmozódására kínál megoldást. A Clear Rivers nemzetközi működésének üzleti modelljére, illetve a fenntartható üzleti modell vászon három rétegének a részletes elemzésére alapozva az úszóművek hazai működtetésére vonatkozó fenntartható üzleti modell legfontosabb jellemzőinek a tekintetében az alábbiakat javasolja a szerző:

Tevékenységek. A Clear Rivers által tervezett és gyártott úszóművek elsődleges célja a műanyaghulladékok folyókból való összegyűjtése, azonban a működésnek legalább ennyire fontos feladata a hulladékkal kapcsolatos problémákra való figyelemfelhívás, a megoldási módok tudatosítása oktatási programokon és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül. Ebben a tekintetben a hazai megvalósítást is hasonló tevékenységek köré célszerű szervezni: a hulladékok összegyűjtésén és hasznosításán kívül legalább akkora figyelmet kell fordítani a problémák és eredmények kommunikálására, különösen a fiatalabb generációk felé.

Gazdasági szempontok, működési forma. A Clear Rivers tapasztalatai azt mutatják, hogy – legalábbis a jelenlegi piaci körülmények között – a hulladékok folyókból való gyűjtésével, szelektálásával és hasznosításával kapcsolatos tevékenységek nem folytathatóak teljesen piaci alapon. A hazai hulladékgazdálkodás helyzetének ismeretében kijelenthető, hogy a közeli jövőben a magyarországi működés sem valósítható meg támogatások igénybevétele nélkül, ezért – a Clear Rivers-hez hasonlóan – a hazai megvalósítás is egy non-profit szervezet keretein belül képzelhető el.

Az úszóművek illeszkedése a hazai hulladékgazdálkodási rendszerbe. A Clear Rivers által üzemeltetett úszóművek létjogosultságát az adja, hogy az egyes országokban működtetett hulladékgazdálkodási rendszerek (szervezetek, infrastruktúra, tudás) nem fedik le teljes mértékben a hulladékgazdálkodás bizonyos területeit. Ilyen a Magyarországra a folyókon külföldről érkező vagy az országon belül a folyókba kerülő műanyaghulladékok problémaköre is, melyet ugyan megemlít a Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv a közszolgáltatók feladatai között (ld. az  elhagyott,  vagy  ellenőrizetlen  körülmények  között  elhelyezett  hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése) azonban a felelős önkormányzat hiányában ezek a feladatok részben gazdátlanok maradnak. Ezt a ’piaci rést’ igazolja a hasonló céllal már évek óta sikeresen működő PET Kupa elnevezésű kezdeményezés sikere is.

Az úszóművek száma, elhelyezése. A szakértőkkel való interjúk során felmerültek olyan szempontok, melyek korlátozhatják az alkalmazást bizonyos folyókon. A Tisza vízállásának jelentős ingadozása vagy az áradásokat követően a folyókban megjelenő uszadékfák is gondot okozhatnak. A Clear Rivers úszóműi nem alkalmasak az ártereken felhalmozódott hulladékok összegyűjtésére, olyan partszakaszon érdemes felállítani azokat, ahol szabadon folyik a folyó, miközben nem zavarja a folyó egyéb hasznosítási formáit (közlekedés, rekreációs célú hasznosítás). Mindezek – és a potenciális partnerek elvárásainak – a figyelembe vételével a budapesti tapasztalatok alapján a Duna nagyobb városokat átszelő vagy azok közelében folyó szakaszain célszerű az úszóművek felállítása. (Mosonmagyaróvár, Győr, Komárom, Esztergom, Baja, stb.).

Együttműködő partnerek. Magyarországon a folyók hulladékszennyezésével kapcsolatban feladatai vannak az önkormányzatoknak, a hulladékgazdálkodást végző közszolgáltatóknak, a vízügyi hatóságoknak, de a hulladékgazdálkodás tágabb rendszerében még számos más szervezet is szerepet kap. A hulladékcsapdák működtetéséhez kapcsolatokat kell kiépíteni az önkormányzatokkal és a vízügyi hatóság illetékes szerveivel. Bár a Clear Rivers hollandiai működése során nem ápol kapcsolatokat természetvédelmi szervezetekkel, Magyarországon a folyók számos védett területen folynak keresztül, melyek értékes ökoszisztémáknak adnak otthon, ezért célszerű együttműködni mind a természetvédelmi hatóságokkal, mind a területen működő civil szervezetekkel.

Az úszóművek telepítési és fenntartási költségeinek a fedezéséhez szükségszerű vállalati szponzorok igénybevétele, mint például a Magyarországon is jelentős termelő kapacitással rendelkező Audi vagy a Clear Rivers projektjeit már korábban is támogató ING Bank. Célszerű bevonni a finanszírozásba olyan vállalkozásokat is, melyek saját tevékenységeik vagy termékeik révén maguk is hozzájárulnak a probléma kialakulásához, azonban a szponzorok kiválasztásánál szem előtt kell tartani a probléma iránti őszinte elköteleződést és a greenwashing lehetőségének az elkerülését.

Kulcsszavak: fenntartható üzleti modell; gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság; értékteremtés az integrált hulladékgazdálkodásban