You are currently viewing CONLEGNER KÁROLY OKTATÓI DÍJ

CONLEGNER KÁROLY OKTATÓI DÍJ

CONLEGNER KÁROLY OKTATÓI DÍJ”

 A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet meg a kiváló teljesítményt nyújtó oktatók számára.

A magyar felsőoktatásban egyedülálló, a Műegyetem második rektoráról elnevezett, Conlegner Károly Oktatói Díj célja annak a magas színvonalú képzési munkának az elismerése, amelyet a pályázók a mérnöki és természettudományi területek gazdasági hatásainak hallgatókkal való megismertetésében végeznek. A Conlegner Díj  ösztönözni kívánja, hogy a műszaki fejlesztések és innovációk hasznosulása, versenyképesség növelési hatása javuljon azáltal, hogy a Műegyetem hallgatói érzékenyebbé válnak a multidiszciplináris, közgazdasági és gazdaságtudományi szemléletre. 

A BME rektora a Kiváló Oktatói Díjat a Magyar Nemzeti Bank támogatásával, stratégiai együttműködésének keretében hirdeti meg. A díj elnyeréséhez egyéni pályázatot kell benyújtani (formai követelményeket ld. lentebb), amelyet a BME oktatási rektorhelyetteséből, az MNB vezetésének delegáltjából, valamint a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökéből álló legalább három tagú Bírálóbizottság értékel.

A pályázaton két oktató nyerhet el egyenként bruttó 1 millió forintos díjazást két kategóriában:

 1. Digitalizáció és digitális transzformáció szerepe a nemzeti versenyképességben
 2. Fenntarthatóság és versenyképesség, zöld pénzügyek és zöld gazdaság fejlesztés

A pályázat formai követelményei:

A benyújtott pályázatok szabad szerkezetben 5000 – 8000 karakter terjedelemben a következő területekre kell, hogy kiterjedjen:

 1.  A pályázónak ismertetnie kell illetve nyilatkoznia szükséges arról, hogy a BME melyik szervezeti egységében, milyen beosztásban végzi főállású munkáját. Ehhez kapcsolódóan az akkreditációs nyilatkozatának is a BME nyilvántartásában kell lennie. 
 2. A pályázónak a BME OHV rendszerében vagy ezekhez kapcsolódó oktató értékelésekben bizonyíthatóan és minimum 2 értékelési periódusban magas színvonalon kell teljesítenie, az OHV esetében legalább 5,5 feletti OMI pontszámmal. 
 3. Röviden ki kell fejtenie, hogy oktatási tevékenysége, illetve a magas OHV értékelésű tantárgya hogyan kapcsolódik a digitális transzformáció vagy a fenntartható fejlődés/zöld gazdaság kérdéseihez.
 4. A pályázónak ismertetnie kell, hogy a BME hallgatók érzékenyítését milyen témákkal és milyen módszerekkel segíti, azaz hogyan segíti elő a multidiszciplináris gondolkozást.
 5. Röviden ki kell emelnie, hogy tantárgya(i), hogyan kapcsolódnak a gazdaság versenyképességének, a termelékenységnek illetve innovációs hatékonyságának növeléséhez. Ennél a témánál a pályázó kitérhet a hallgatókkal végzett tehetséggondozás, szak- és diplomamunka konzultálás, szakkollégiumi tevékenység illetve minden más olyan területre, ahol ezekkel a közgazdasági vagy gazdaságossági kérdésekkel kapcsolatban a szemléletüket formálja.
 6. Azokban az esetekben, ahol műszaki és/vagy természettudományi tárgyakat oktató nyújt be pályázatot, a tantárgy témájának gazdasági, üzleti vagy pénzügyi alkalmazási lehetőségeit is be kell pár mondatban mutatnia. Érdekességként ebben a vonatkozásban javasoljuk a hallgatók karrierjére, lehetséges állásaira, vagy azon képességeire/készségeire való utalásokat, amelyek a klasszikus műszaki területeken túlmutatnak.    

Fontos kiemelnünk és hangsúlyoznunk azt, hogy a Conlegner Díj a BME minden főállású oktatója által megpályázható, bármelyik alap illetve mester szakon végzett munkájával kapcsolatosan. Nyilvánvaló ugyanis az, hogy a gazdaság- és közgazdaságtudományi kapcsolódás a műszaki és természettudományi területeken, és ilyen végzettséggel rendelkező kollégák munkájában is számos esetben tettenérhető és egybevág a díj szellemiségével.

A pályázati eljárás folyamata

 1. A pályázati felhívás (fentiek és a formai követelmények) megjelentetése az mnbprogram.bme.hu honlapon, valamint a felhívás linkjének megjelentetése a bme.hu hírei között.
 2. A pályázatok benyújtása mnbprogram@bme.hu email címre 2022. április 20.-án 12 óráig.
 3. A zsűri – ha szükséges, szakértők bevonásával – értékeli a pályázatokat, és javaslatot tesz a BME rektorának, illetve MNB vezetésének a két díjazottra 2022. április 28.-án 12 óráig.
 4. A díj nyertesei 2022. április 29.-én 12 óráig kapnak értesítést.
 5. A díjátadó tervezett időpontja: 2022. április 30. (szombat) délelőtt, BME Q épület, Heller Farkas nagyelőadó

Conlegner Károly

Conlegner Károly (Érsekújvár, 1812. okt. 18. – Néver, 1892. dec. 21.)

Conlegner Károly (Érsekújvár, 1812. okt. 18. – Néver, 1892. dec. 21.) számtan- és könyvviteltanár, a műegyetem rektora, közgazdász, gazdasági író, királyi tanácsos.

Apja Conlegner Nándor kereskedő és később városi tanácsos volt. A gimnáziumot Nagyszombatban végezte 1826-ban, felsőfokú tanulmányait a bécsi műegyetem kereskedelmi tanfolyamán végezte. Ezután egy bécsi nagykereskedésben nyert alkalmazást;
később hazatért és apja üzletét vezette.

1846. november 1-jétől a József Ipartanoda számtan- és könyvviteltanára lett.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban a bankjegynyomda főbiztosa volt. Megfogalmazta a magyar pénzjegy többnyelvű tiltószövegét és vezette a Pénzleltárt. A nyomdát evakuálása után Debrecenbe is követte és 1849 februárjától annak igazgatójaként dolgozott. Az ő parancsára Lugoson a Temes folyóba sülyesztették a sajtót a lemezekkel együtt.  A világosi fegyverletétel után menekülnie kellett. A megtorlás időszakában gróf Nádasdy bújtatta birtokán, mint nevelőt.
Ő teremtette elő a Nádasdy alapítvány pénzforrásait a Magyar Tudományos Akadémián. Később a József-ipariskolánál tanított német nyelvet, földrajzot és történelmet.

1857. május 25-től a királyi József Műegyetemen a német ügyirály és számviteltan nyilvános rendes tanára, az 1872/73-as tanévben az egyetem második rektorává választották. A megnyitás ünnepélyén, november 6-án a humanizmus és realizmus fejlődésének vázolásával foglalta el rektori székét.

1864-ben báró Eötvös Józseffel megalapította az Első Magyar Iparbankot, melynek elnöke Eötvös ő pedig alelnöke lett. Eötvös József lemondása után, mint elnök 1871-ig működött. 1877. július 9-én nyugdíjba ment és visszavonult néveri birtokára.

Tanítványa Szily Kálmán a Műegyetem évkönyvében emlékezett meg róla: Conlegner minden nehézség ellenére az ipar és az ifjúság felemelkedését szolgálta egész életében.