You are currently viewing Tanulmányok a felsőoktatás digitalizációjáról

Tanulmányok a felsőoktatás digitalizációjáról

Kutatásunk során 240 nemzetközi és hazai tanulmányt elemeztünk strukturált szakirodalom elemzés módszertanával, a vizsgált cikkek 11%-a digitalizáció fókuszú volt. A COVID megjelenése felforgatta hétköznapi életünket, és átalakította a felsőoktatást is. Az egyetemek, kollégiumok bezárása, az otthonunkba zárkózás még intenzívebb irányváltást eredményezett a felsőoktatás digitalizációja felé: teamsen történtek az előadások, szemináriumok és a számonkérések is. Szakirodalom kutatásunk, a nemzetközi oktatókkal tartott workshopok, és a BME oktatói és hallgatói között végzett kutatás is megerősíti a digitalizáció egyre növekvő szerepét és jelentőségét a felsőoktatásban. Egyrészt fontos a digitalizációval foglalkozó tárgyak oktatása a BME különböző karain, a hallgatók digitális „nevelésének” erősítése, másrészt a tanulást segítő digitális tananyagok és számonkérések fejlesztése. Nagylétszámú évfolyamoknál célszerű, hogy a számonkérésnél megmaradjanak a digitális módszerek. A saját használatú, otthoni környezet helyett intézményi számítógépes tantermekben kell majd lebonyolítani a számonkéréseket az egységes feltételek biztosítása érdekében.


Veres István