You are currently viewing Pályázati felhívás BME-MNB kutatási versenyre és hallgatói ösztöndíjra

Pályázati felhívás BME-MNB kutatási versenyre és hallgatói ösztöndíjra

A BME és az MNB közös célja, hogy a BME hallgatóit ösztönözze a korszerű és innovatív pénzügyeket, valamint a zöld gazdaságot érintő kutatásra, amelyek olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek túlmutatnak a graduális képzésben oktatott tananyagon.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § d) pontja, valamint a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 37. §-ában adott felhatalmazás alapján ― a BME és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) (a továbbiakban együtt: Kiíró) közötti együttműködés keretében ― a felhívás szerinti kutatási versenyt és ehhez kapcsolódóan egyetemi ösztöndíjpályázatot (a továbbiakban együtt: Pályázat) hirdet az alábbiak szerint.

A Pályázaton keresztül a hallgatók bemutathatják azon kutatásaik részleteit – beleértve azok tervezett lefolytatását, eredményét, az alkalmazott módszertanokat, újszerű meglátásokat, a megállapított összefüggéseket, valamint a megfogalmazott szakmai javaslatokat is – amelyek a BME és az MNB között létrejött együttműködés témaköreit érintik.

A Pályázat során olyan műveket (a továbbiakban: Pályamű) várunk az egyetem aktív státuszú hallgatóitól, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a BME és az MNB együttműködését érintő témakörökhöz:

  • DIGITALIZÁCIÓ, MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS ADATKORSZAK
  • ZÖLD PÉNZÜGYEK, ZÖLD GAZDASÁG (elsősorban – de nem kizárólagosan – a környezeti fenntarthatósági problémák hatásai a pénzügyi rendszerre vagy reálgazdaságra, illetve a környezeti fenntarthatóságot támogató pénzügyi, gazdasági megoldások)

Letölthető dokumentumok: