You are currently viewing Blogbejegyzés a Szövetség a Kiválóságért Egyesület rendezvényéről: 800 céges felmérés tapasztalatai

Blogbejegyzés a Szövetség a Kiválóságért Egyesület rendezvényéről: 800 céges felmérés tapasztalatai

A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kooperációjában működő Zöld Pénzügyek, Zöld Gazdaság Műhely egyik 2022-es kutatásának első eredményei bemutatásra kerültek 2023. május 9-én a Kiválóság Open Door rendezvényen. A kutatás „Fenntarthatóság a magyar kis- és középvállalati szektorban” címmel kerül publikálásra a Vezetéstudomány c. tudományos szakfolyóiratban.

A Szövetség a Kiválóságért Egyesület (SZKE) 2023-ban második alkalommal hirdette meg a „Kiválóság Open Door” rendezvényt, a Mind Mate Inspirationnal közös szervezésben. Elsődleges célja az volt, hogy az EFQM Modell (European Foundation for Quality Management)[1]  tartalmához és szellemiségéhez jól kapcsolódó témát, a fenntarthatóságot állítsa középpontba az ESG (Environmental, Social and Governance) keretrendszer és az SDG-k (Sustainable Development Goals) mentén.

A fenntartható fejlődés megteremtése a jelenkor egyik meghatározó kérdése, és feltehetően a kis- és középvállalatok (KKV) szerepe egyre jobban felértékelődik e tekintetben az elkövetkező időszakban. Előadásunk a fenntarthatóság gazdasági, környezeti, társadalmi aspektusainak összetettségére fókuszált a magyar KKV szektor fenntarthatóság-központú kérdőíves vizsgálata mentén. Kitértünk a KKV-k fenntarthatóság irányába való elkötelezettségére is, fókuszpontba helyezve azt, hogy mit jelent számukra a fenntarthatóság, melyek a fenntarthatóság menedzsment szempontjai, fejlesztéseiket milyen motivációs tényezők befolyásolják.

Néhány eredményünk:

  • A KKV-k számára a gazdasági fenntarthatóság a legfontosabb, a környezeti és társadalmi hatások másodlagosak.
  • A fenntarthatósági értékek egyre inkább megjelennek a KKV-k stratégiájában, küldetésükben, jövőképükben.
  • A gazdasági sikeresség és a fenntarthatóság között pozitív a kapcsolat, és ez fordítva is igaz, vagyis a fenntarthatósági törekvések hosszú távon a gazdasági eredményre is kedvező hatással vannak.
  • A KKV-k leginkább a vevőik, a társadalom és a dolgozóik irányából éreznek nyomást fenntarthatósági törekvések elindítására.
  • A magyar KKV-k számára elsődlegesen releváns SDG fókuszterületek: tisztességes munka és gazdasági növekedés; béke, igazság és erős intézmények; megfizethető és tiszta energia; felelős fogyasztás és termelés; partnerség a célok eléréséért; minőségi oktatás.

Dr. Böcskei Elvira és Dr. Surman Vivien


[1] Az EFQM modell: a szervezet egészét vizsgálja; az üzleti, a szervezeti kiválóságot helyezi a fókuszpontba; kritériumok – iránymutatás, megvalósítás és eredmények – mentén vizsgálja a szervezet egészének vagy adott területének működését, teljesítménymutatók (KPI-ok) alkalmazásával (Sampaio et al., 2012, Kennedy, 2019); és a fenntarthatóságot a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatósági pilléreken és a 17 SDG célon keresztül értelmezi.